Projekt "MIstrz i Uczeń"
There are no translations available.

Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt „Mistrz i Uczeń” - Kultywowanie i rozwój tradycji garncarskich Lubelszczyzny poprzez prowadzenie warsztatów garncarskich w Jadwisinie. Projekt jest realizowany wspólnie ze „Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi i Oświaty Wiejskiej” z Bystrzejowic

 

The nearest courses

We cordially invite you!

01.07 - 08.07.2012
Workshop in English


read more

Search:

GALLERY

HOW TO FIND US?

See in google maps